Nhật Bản: Đổi mới kiểm tra tiếng Anh đầu vào đại học

Nhật Bản: Đổi mới kiểm tra tiếng Anh đầu vào đại học

Các kế hoạch mới của chính phủ nhằm cải cách hệ thống thi đầu vào đại học của Nhật Bản, yêu cầu thí sinh phải vượt qua kỳ thi tiếng Anh tiêu chuẩn hóa bắt đầu từ năm 2020, đã tạo ra những phản ứng khác nhau trong các cơ sở đại học, trong đó việc sử dụng các bài kiểm tra của tư nhân gây nhiều tranh cãi.

weather moab ut may  chớ muốn vợ chồng người